14. 2. 2012

CMuQ

Radanin frajer. Je označkovaný! (Toho nebaliť, lebo dostanete po prstoch.)...

... a Martina v plavkách na kupku... (nie s frajerom).
Svetový mier a veľa lásky!
CMuQ

...a už sa tešíme sa MDŽ!

5. 2. 2012

..pokračovanie v Podunajských: NA HONBE!

 Fotili sme v piatok. (Nie tento, tak otužilé nie sme.)

.. pretože na najedenie sa by mal byť vždy čas.
.. pretože máme rady nemocničný park v Podunajských.
.. pretože sme sa vybrali uloviť správňaka so silným vozom, lebo na svete je už málo švárnych a pracovitých chlapov a na Oravu je to z Vrakune ďaleko.

(vystylingovli sme sa a vymachlili my dve.. tento krát nik neprišiel o oko)
R: "Pri jedení si cibríme pozorovanie a vyzeráme objektíky."
M: "Čo je to objektík?"
R: "Čo si šiši? Veď to je cieľ pozorovania."
  
R: "Videla som takých mužov, čo vedia aj gazdovať. Aj drevo narúbať, aj pokosiť... Čestné pionierske! 
M: "Aha parašutista..."
...dievčence pootvorili sánky do neba, a čakali, že im do nich padnú pečené holuby ...
(Chvalabohu nám do úst žiadne nespadli, ani nevleteli. Aj vlasy v ústach sú na nervy a perie by nás už úplne konsternovalo)
Radana mala zas doškrabané nohy... preliezala ploty s jedným chlapcom (no nebol dokonalý.. a nemal silný voz)
.. ale stálo to za to, uvidela potom srnku.
 
Jesť lyžicou a nie rukami nakoniec nebolo také hrozné, ako to vyzerá. 
 
Z dlhej chvíle sa začali šantiť.
  
R: "Koľko môže asi vážiť tucet kvetov na šatách?"
Martina chvíľu derivovala a potom pohotovo odpovedala.
M: "100kg!"
 R: "Správňaci letia asi na župany a čipky."
 
Martina nakrúca Radanu na video zoznámku do relácky
R: "Natoč ma. Keď nepríde, pošleme mu poštou video."
 
Nakoniec prišiel!... a mal správny voz...
Vyskočili sme naň a ubzikli sme. Veď sme emancipované! Stačí nám traktor!


http://strcprstskrz.blogspot.com/2011/11/na-travniku-v-podunajskych.html
PS: Tento príspevok má súvis s týmto príspevkom. Sú prepojené, ako Star wars 4 a Star wars 2!